MEGALAKULÁS

A Rotary Club Vác dr. Telegdi Ervin alapító elnök több éves szervező munkája eredményeként hivatalosan 2002. május 4-én 21 taggal lett a Rotary család tagja. Alapító klubunk a Rotary Club Szentendre, az alapítási megbízott dr. Cseri Miklós volt.

A szentendrei klub 1999 nyarán vette fel a kapcsolatot dr. Telegdi Ervin váci gyermekorvossal, aki megkezdte a klubépítést. Elsősorban a fiatalabb korosztályból toborozta a tagokat, és kezdetektől számolt a női tagokkal is. A lassanként bővülő asztaltársaság hamarosan a Rotary élet szabályai szerint élt, tematikus beszélgetéseket és előadásokat szerveztünk, klubokat látogattunk, és már a hivatalos megalakulás előtt megkezdtük az adománygyűjtő munkát az elesettek támogatására. Alapító elnökünk dr. Cseri Miklós útmutatásai alapján építette a klubot, eredetileg 2000-re terveztük a chartert, de a folyamat végül lassúbbnak bizonyult. A klub jellegzetes szabályainak és szokásainak kialakulásával a tagok 2001-ben elfogadták az alkotmányt, és végül 2002 tavaszától lehettünk a magyar Rotary közösségnek hivatalosan is elismert tagjai. Az ünnepélyes charter 2002. május 4-én Franz Zeidler (RC Klosterneuburg) kormányzó úr jelenlétében a váci Városháza dísztermében zajlott. Az eseményen sok magyar, és több külföldi klub is képviseltette magát, a nap programja a Pannónia-házban ünnepélyes bállal zárult.


AZ RC VÁC ALAPÍTÓ TAGJAI:

Buchwald Imre, Durugy András, Farkas Pál, Flamich Péter, Hámory András, Jess Kinga, Králikné Zibrényi Ildikó, Ljubičić Gábor, Mihály Gábor, Palotás Károly, Posta Botond, Ránki-Kovács Richárd, Seregi György, Szaniszló Róbert, Dr. Telegdi Ervin †, Tumann Imre, Vácy Károly, Varga Margit, Vonczem István, Zomborka Márta,

Szent-Györgyi Albert Rotary Díjas: Posta Botond 2009
Paul Harris Díjas: Vácy Károly  2011
     Tumann Imre 2015
     Molnárné Nagy Csilla 2015
     Mindszenti-Varga Endre 2016
     Molnárné dr. Kovács Katalin † 2018
     Králikné Zibrényi Ildikó 2018
     Posta Botond 2018
Gift Of Life kitüntetés: Molnárné Nagy Csilla 2018

           elhunyt klubtagjaink:  dr. Telegdi Ervin, dr. Gutschick Ernő, Molnárné dr. Kovács Katalin

AZ RC VÁC ELNÖKEI:

2002/2003: Telegdi Ervin †
2003/2004: Durugy András
2004/2005: Varga Margit
2005/2006: Hámory András
2006/2007: Buchwald Imre
2007/2008: Posta Botond
2008/2009: Palotás Károly
2009/2010: Zomborka Márta
2010/2011: Vácy Károly
2011/2012: Tumann Imre
2012/2013: Dr. Osztrogonácz Henrik
2013/2014: Jess Kinga
2014/2015: Bayer Mária
2015/2016: Posta Botond
2016/2017: Molnárné dr. Kovács Katalin †
2017/2018: Mindszenti-Varga Endre
2018/2019: Molnárné Nagy Csilla
2019/2020: Králikné Zibrényi Ildikó
2020/2021: Horváth Erzsébet
2021/2022: Posta Botond
2022/2023: Posta Botond
2023/2024: Kettler Bernadett

A KLUB MŰKÖDÉSE, KÖZÉRDEKŰ TEVÉKENYSÉGEK

Segítő tevékenységünk elsősorban a sérült gyermekek, a tehetségük kibontakoztatásához gondoskodást igénylő fiatalok és az egyedülálló idős emberek támogatására irányul. Közhasznú egyesületi formában tudjuk a nonprofit szervezetek számára kidolgozott magyar szabályozókkal összeegyeztetni a rotarysta szolgálatot. Az első támogatási szándék a mozgássérültek életének megkönnyítését tűzte ki célul, az ő szervezeteikkel, és helyi segítőikkel alakítottunk ki kapcsolatokat.

A rendszeres adventi adománygyűjtés eredménye mellett támogatásunk forrása az alkalomszerűen megszervezett jótékonysági rendezvények, a jótékonysági bálok és hangversenyek bevétele, a tagok és a klub önzetlen segítőinek a támogatása. Külföldi Rotary klubok, helyi vállalkozások és magánemberek egyaránt hozzájárulnak a projektek sikerre viteléhez, az adományozott dolog vagy szolgáltatás előállításához, beszerzéséhez, célba juttatásához. A pénzbeli adományok gyűjtése mellett gyakorta természetbeni juttatással (könyv, tüzelőanyag, informatikai eszköz, használt tárgyak, tartós élelmiszer stb.) segítünk rászoruló családoknak, közösségeknek, intézményeknek.

Hiszen tudjuk, hogy sok ügyben és sokak számára a figyelem felkeltése nagyobb segítség az átadott javaknál, másnak pedig a csekély, de azonnal érkező támogatás többet jelent, mint ha később a többszörösével rendelkezhetne. Ezért klubunk örömmel fogad és továbbít céljaihoz illeszkedő felajánlásokat. Összejöveteleinket minden csütörtökön 18.30-kor tartjuk a váci Vincellér Vendéglőben, ahol a klubélet a Rotary hagyományai szerint zajlik. Sajátosságok is kialakultak a baráti társaságban: az apró szabálytalanságok elkövetői – késés, hiányzó jelvény, de leginkább a megszólaló mobiltelefon gazdái – figyelmeztetésére bevezettük a „perselypénz” gyűjtését. A mosolygós malacpersely mindig ott trónol az asztalon, és mikor elnehezül, közös döntés alapján felhasználható a tartalma. Az első ilyen döntés úgy szólt, hogy minden jelenlévő választhat vacsora után egy desszertet, amit a malac gyomrából kikerülő aprópénzből fizetünk. Az asztaltársaság rendelése viszont meglepte az otthont adó éttermet, mert nem állt rendelkezésre elegendő mennyiség az a’la carte válogatott desszertekből. Nehéz volt a pincér dolga, több konyhai kört és tanácskozást követően előállt a megoldási javaslattal: arányosan szétosztják az összes desszertjüket annyi tányérra, ahányan épp vagyunk. A gordiuszi csomó megoldása nagy elégedettséget eredményezett, a sikeres kompozíciót máskor is kérték, sőt, a váci Vincellér Vendéglőben megszületett az étlap új ajánlata, a Rotary desszert.

JELENTŐSEBB PROJEKTJEINK

ROTARY NEMZETKÖZI DIÁKCSERE PROGRAM:

Nyaranta fogadjuk a külföldről hazánkba érkező rövid utas diákokat, akik rendszeresen eltöltenek egy napot Vácott, illetve a Dunakanyarban. 20-25 diák érkezik a világ minden részéről városukba, 15-17 éves fiatalok, akiknek – immáron hagyományosan – egy kerékpártúrát szervezünk családjaink segítségével. A külföldi diákok megismerik Vác nevezetességeit, aztán Nagymarosig kerékpároznak a Duna-mentén, találkozva a magyar történelem emlékeivel.A kirándulás, a közös ebéd és pihenés során számos ismeretet szereznek a magyar kultúrából a világ legkülönbözőbb országaiból érkező fiatalok. Ennek a programnak állandó és eredményes szervezéséért részesült Posta Botond tagtársuk Szent-Györgyi Albert díj elismerésben az orosházi district konferencián 2009-ben.

A szomszédos Göd város Rotary Klubja 2011-ben sporttábort szervezett a világ minden részéből érkező fiataloknak. Az ő egyik napjuk jelentős része is Vácon telt el, a kerékpáros csapat városnézése új színfoltot jelentett történelmi belvárosunk turizmusában.

Rövid utas diákcserére sok alkalommal utaztattunk már váci fiatalokat, támogattunk több hónapos ösztöndíjast, és 2010-ben fogadtunk és küldtünk először hosszú utas diákot is. Két ilyen diákcsere tapasztalataival most készülünk a folytatásra.

   

A VÁCI ALACSONYJÖVEDELMŰ NYUGDÍJASOK MEGSEGÍTÉSE PROJECT:

Minden évben támogatjuk a városukban élő alacsony jövedelemmel rendelkező nyugdíjasokat. A hagyományos adventi gyűjtésünkből még karácsony előtt tartós élelmiszer csomaghoz juthat több tucat idős, magányos, nélkülöző ember.

A SIMON ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKOTTHON TÁMOGATÁSA:

Rendszeresen támogatjuk a fogyatékos gyermekeket nevelő gyermekintézmény eszközbeszerzését, olyan tárgyakat, berendezéseket ajándékozunk a kis lakóknak, amelyek színesebbé tehetik foglalkozásaikat. 2002 májusában például két fazekaskorongot adományoztunk számukra.


A VÁCI JÁVORSZKY ÖDÖN VÁROSI KÓRHÁZ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKOSZTÁLYÁNAK TÁMOGATÁSA:
A 2007. évi jótékonysági hangverseny bevételéből EKG sapkát adományoztunk a váci kórház csecsemőosztályának, amit a röviddel azelőtt elhunyt ötletgazda, dr. Telegdi Ervin gyermekorvos, alapító elnökük özvegyének jelenlétében adtunk át.
TEHETSÉGGONDOZÁS:2004-ben több mint 800.000 forinttal támogattuk a Váci Bartók Béla Zeneiskola hangszervásárlását. 2008-ban 600.000 forinttal járultunk hozzá a régió zenei képzéséhez, a hangszervásárlást lehetővé tevő adományunkkal. 2009 nyarán ösztöndíjast támogattunk és juttattunk el az RC Perugia egyhónapos nyelvi kurzusára. 2010-ben 280.000 forinttal segítettük városunkban egy középiskola tehetséggondozó munkáját.


A VÁCI PIARISTA GIMNÁZIUM TÁMOGATÁSA:

2006-ban több tucat használt, felújított kerékpárt adományoztunk a Piarista Gimnáziumnak, ahonnan csoportok, családok is kikölcsönözhetik a Duna-menti kerékpárút igénybevételéhez. 2009-ben a Gimnázium Alapítványát támogattuk a hátrányos helyzetű diákok élelmezésének megsegítésére.

A HATÁRON TÚLI MAGYAR GYEREKEK TÁMOGATÁSA:

 

Ez a cím rendszeres, változatos formában megtestesülő támogatást takar. 2004-ben például erdélyi gyerekek Magyarországra utaztatását támogattuk, vendégül láttuk őket a Dunakanyarban. 2006-ban a csángó magyar gyermekek anyanyelvi oktatására fordítottunk nagyobb összeget, majd 2008-ban a Böjte Csaba által létrehozott erdélyi Dévai Szent Ferenc Alapítványt segítettük, és a Kárpátokon túlra, a Szeret folyó melléki településekre vittünk adományokat. 2009-ben egy kárpátaljai község iskolai színjátszó csoportjának anyanyelvi képzését támogattuk.

A „BÉCS-BUDAPEST MARATON” TÁMOGATÁSA:

2008-ban és 2009-ben is jelentős összeggel járultunk hozzá a „Bécs-Budapest Maraton” sikeres lebonyolításához. Szállást és étkezést biztosítottunk a településünket képviselő résztvevőknek.

AZ V. INAS-FID MEZEI FUTÓ VILÁGBAJNOKSÁG TÁMOGATÁSA:

2010 márciusában Vác adott otthont az V. INAS-FID Mezei Futó Világbajnokságnak, az értelmi fogyatékos futók világversenyének. Klubunk aktív segítségének, és támogatásának köszönhetően a versenyzők programja, ellátása és a győztesek díjazása is gazdagodott.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK PEST MEGYEI EGYESÜLETÉNEK TÁMOGATÁSA:

Az egyesület a klub adományát az Önálló Élet Központ, a váci mozgássérültek lakóotthonainak a kialakításához, felszereléséhez használta fel. Dr. Chikán Csaba az egyesület elnöke 2001. augusztus 28-án levélben köszönte meg a támogatásukat.

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁCI EMBEREKÉRT-DÍJ:

Több eredményes kitüntetési javaslatot tettünk a város Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért díjának odaítélésére. A mozgássérültek egyesületének vezetőjét, valamint egy újságírót tüntették ki ezzel az elismeréssel, többek között klubunk előterjesztésének köszönhetően.

SEGÍTŐ ALKALMAK:

Adományokat juttattunk el a 2001-es magyarországi-, és a 2005-ös erdélyi árvíz károsultjainak, valamint a 2005-ös ázsiai szökőár károsultjai számára. Támogattuk a Gyermekétkeztetési Alapítványt, hozzájárultunk a Posta park játszóterének felújításához, a „Vác kerékpársportjáért” akcióhoz. Támogattuk a Rotary International Polio Plus Projektjét a járványos gyermekbénulás megszüntetése érdekében.

A TÁMOGATÁSOK HÁTTERÉT MEGALAPOZÓ RENDEZVÉNYEK

ADVENTI NYILVÁNOS ADOMÁNYGYŰJTÉS:


Már 1999 adventjén – még Rotary Asztaltársaságként - forralt bort és mézeskalácsot kínáltunk a város főutcáján, s az így összegyűjtött adományokat először az akkoriban alakuló mozgássérült lakóotthon kapta. A gyűjtésnek ez a módja állandósult nálunk, azóta is minden esztendőben találkozhatnak klubunk tagjaival a váciak az adventi hétvégéken. A cél, a hátrányos helyzetben élők megsegítése ma is prioritást élvez törekvéseink között.JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY:

2001 tavaszától Húsvét környékén jótékonysági koncertet szervezünk, ami szintén rendszeres anyagi forrásunk. Általában a Váci Székesegyházban zajlanak a koncertek a püspökség támogatásával. Alkalmasint - műfajtól és hangszerigénytől függően - volt már más koncerthelyszínünk is. 2004-ben a székesegyházi hangverseny keretében adtuk át a váci zeneiskola számára a korábbi gyűjtés eredményeként vásárolt hangszereket.

2006-ban a Váci Székesegyházban megrendezett hangverseny védnökei dr. Beer Miklós Megyéspüspök és P. Böjte Csaba voltak. A jeles váci előadóművészek és művészeti csoportok közreműködésével megtartott hangverseny bevételét a csángó magyar gyermekek tanításának támogatására fordítottuk a Dévai Szent Ferenc Alapítványon keresztül.

 

2008-ban a Madách Imre Művelődési Központban rendezett tavaszi hangversenyükön Vác város díszpolgára, Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész lépett fel. A jótékonysági koncertből befolyó összegből a váci és Vác környéki tehetséges fiatal zenészek képzését támogattuk mintegy hétszáz¬ezer forinttal. 2010 őszén a jótékonysági koncert a váci Székesegyházban az Adj életet ajándékba program támogatására biztosított hátteret.

ROTARY BÁL:

2003-2006 között az év első hónapjában rendezett jótékonysági bálokat a váci klub. Ezt a hagyományt három év szünetet követően 2010-ben a dunakeszi klubbal együttműködésben újítottuk fel. A Rotary bált Budapesten szervezte meg a két klub közösen 2011-ben is.

 

ROTARY RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

ELŐADÁSOK:


Klubunk a kisebb-nagyobb jótékonysági események mellett állandó közösségi programokat is kialakított. A klubesteken elhangzó előadások főként helyi előadók és témák köré szerveződnek, illetve a tudományos élet közérdeklődésre számot tartó eredményeiről szólnak. Így a helytörténeti kutatás és a városfejlesztés eredményei mellett figyelemmel kísérjük a technika és technológia fejlődését, ill. ennek jelentőségét a tudomány távlataiban. Különösen érdekesek az ifjú tudósok, a kutató diákok bemutatkozásai.

  

CSALÁDI PROGRAMOK:

Kora ősszel családos gyalogtúrát, egész napos kirándulást szervezünk a környező hegyekbe, a környékbeli nevezetességekhez. Márton nap alkalmával - szintén családi körben - gasztronómiai túrára indulunk, felkeressük a környék jó hírű konyháinak valamelyikét. Karácsony közeledtén ünnepi műsorral gazdagított esten találkozunk, majd farsang végén a torkos csütörtök ad újra alkalmat a családos együttlétre. Májusban rendszeresen több napos buszkirándulást szervezünk, leginkább a környező országokat, az ottani magyarság történelmi emlékhelyeit, nevezetességeit szoktuk felkeresni.

 

A Rotary év zárása egy kerti parti keretében zajlik, amikor egyik tagtársuk kellemes nyaralójának idilli környezetében találkozunk, és mindenki bemutathatja a többieknek a gasztronómia, a vendéglátás művészetében továbbfejlesztett ismereteit.

AZ ÖTÉVES CHARTER ÜNNEPSÉG:

2007 májusában klubunk megtartotta az ötéves charter ünnepségét. Családias ünnepségen és szűk körben emlékeztünk az elmúlt évekre, és a nem sokkal azelőtt elhunyt alapító elnökünkre.

TÁRSKLUBOK, KAPCSOLATOK

A rendszeres évi kormányzói látogatásokra különös figyelemmel készülünk, képviseltük klubunkat a magyar disztrikt alapítási ünnepségén, valamint a világelnöki látogatások alkalmával.

 

A magyar klubok közül elsősorban a közeli Dunakeszi és Göd közösségeivel folytatunk még sok lehetőséget rejtő együttműködést. Közös szándékunk ezeknek a lehetőségeknek a fejlesztése.

 

Az RC Vác charterét követően az 1910-es Districtben Mosztar klubja alakult 2002 nyarán, első hivatalos látogatásunk tehát oda vezetett, oda vittük tovább a legújabb alapítású klubot megillető piros lámpát. 2004 májusában Vácról indult a mátészalkai Tridea táborba egy amerikai kerékpáros csapat. Az RC Knoxwille tagjai rendszeresen támogatják az RC Mátészalka táborát, az oda szánt új kerékpárokkal egy ünnepséget követően tőlünk, a váci püspök áldásával és felvezetésével indultak útnak.

 

A váci testvérvárosi kapcsolatok terén már lehetőség nyílt Székelyudvarhely és Givatayim klubjaival is szorosabbra fűzni a barátságot, meglátogattuk egymás eseményeit. Lépéseket tettünk Järvänpää és Donaueschingen klubjai felé is, legújabb kapcsolatunk a közeli Léva város most alakuló klubjával kötődött.

vissza a Főoldalra vissza az oldal tetejére

Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület

Telephelye: 2600 Vác, Piac utca 1.

Nyilvántartási száma: TE3378

Adószáma: 18696767-1-13

Bankszámla száma: 10700323-43199505-51100005

2012. Tervezte: Bozó Beáta