I. ANGOL NYELVI VERSENY
A ROTARY CLUB VÁC SZERVEZÉSÉVEL

Mi a Rotary?

A Rotary világszerte olyan szakemberek szervezete, akik hisznek az emberbaráti segítség fontosságában, akik minden szakmában magas etikai normákat állítanak, támogatják világszerte a békére való törekvést és a nemzetek közötti jó viszonyt. Különböző hitvallású és politikai meggyőződésű embereket egyesít az együttműködés baráti légkörében. A Rotary 1905-ben jött létre az USA Illinois államában a Rotary Club of Chicago megalakulásával.

Rotary International (RI) a világ Rotary klubjainak szövetsége, a legfőbb hivatalos mottója:

SZOLGÁLAT AZ ÖNÉRDEK FELETT.

Rotary célja:

- Általános tájékozottság fokozása.
- Magas etikai normák az üzleti és a szakmai világban, minden hasznos foglalatosság értékének elismerése,    valamint, hogy minden rotarista a társadalom szolgálatának lehetőségét becsülje a saját tevékenységében.
- Minden rotarista alkalmazza a szolgálat eszméjét magán, hivatali és közösségi életében.
- A nemzetközi megértés, jóakarat és béke előmozdítása.
- Az arra rászorulók támogatása, segítése.

Rotary erkölcsi alapkérdései:

A Rotary-ban az emberek közötti kapcsolatokban a magas etikai alapelvek alkalmazásának és betartásának bevált mércéje a négy kérdés próba:

  • 1. Igaz-e?
  • 2. Tisztességes-e minden érintett számára?
  • 3. Elősegíti-e a barátságot és a jóakaratot?
  • 4. Javát szolgálja-e minden érintettnek?

vissza az oldal tetejére

Rotary Club Vác Közhasznú Egyesület

Telephelye: 2600 Vác, Piac utca 1.

Nyilvántartási száma: TE3378

Adószáma: 18696767-1-13

Bankszámla száma: 10700323-43199505-51100005

2012. Tervezte: Bozó Beáta